Support Us

Swecha Visits

 1. Thimmapuram ZPHS
 2. 3rd APSP
 3. Chandrampalem ZPHS
 4. Ramanayyapeta
 5. Kovvada
 6. Sriram nagar MHS
 7. Srinagar MGHS
 8. Oriental HS
 9. Recherlapeta HS
 10. Annamma Tank MHS
 11. Velangi ZPHS
 12. YLM ZPHS
 13. YLM Govt HS
 14. Lingamparthy ZPHS
 15. Siripuram ZPHS
 16. Tirumali ZPHS
 17. Peddinapalli ZPHS
 18. Bhogapuram ZPHS
 19. Raparthi ZPHS
 20. Chandramampalli ZPHS
 21. OBS PTP
 22. Girls Hs PTP
 23. SBMR ZPHS
 24. Mallam ZPHS
 25. Nagulapalli ZPGHS
 26. Chebrolu ZPHS
 27. Kirlampudi ZPHS
 28. Geddanapalli ZPHS
 29. Veeravaram ZPHS
 30. Tamarada ZPHS
 31. Burugupudi ZPHS
 32. Somavaram ZPHS
 33. Pamarru ZPHS
 34. Jinnurupalem ZPHS
 35. Chintaparru ZPHS
 36. Digamarru ZPHS
 37. BCT School
 38. Burugula ZPHS
 39. Rajakal ZPHS
 40. Shadnagar ZPGHS
 41. Shadnagar HS